Ustaw jako startową
Zapisz do ulubionych
Drukuj stronę
Oficjalna strona miasta
Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa

[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Statut TPM
Działalność TPM
Członkowstwo w TPM
Historia miasta
Kalendarium
Pocztówki
Niezależne forum
Archiwum
Komunikaty
"IDZIE NOWE"

W sobotę 15 marca 2003 odbył sie Walny Zjazd członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Mszczonowa. Okazją była 15-ta rocznica istnienia Towarzystwa i wybór nowych władz. Na zebranie przybyło około 30 członków Towarzystwa, jak i szereg zaproszonych gości, w tym m. in. : przewodniczący Rady Miasta - Łukasz Koperski, jego zastępca Andrzej Zieliński, radni Mirosław Wirowski i Janusz Michalak, oraz znany aktor pochodzący z Mszczonowa Maciej Maciejewski. Obrady otworzył dotychczasowy prezes Mieczysław Kłopotowski,a prowadził Tadeusz Staszewski.

W pierwszym wystapieniu p. Łukasz Koperski zadeklarował szeroką współpracę władz miasta z Towarzystwem w zakresie kulturalnym i oświatowym, oraz we wszystkich inicjatywach TPM zgodnych z jego statutem. Stanisław Burchardt złożył sprawozdanie z 15 letniej działalności Towarzystwa, zwracajac głównie uwagę na wszelkie konkursy organizowane dla młodzieży takie jak np. "bigos literacki", organizację kursów komputerowych dla absolwentów liceum, jak i działalność mającej na celu upamiętnienie słynnych rodów mszczonowskich.

Podczas dalszej, trwającej kilka godzin dyskusji,wspominano stary Mszczonów i ludzi z nim związanych, mówiono o kierunkach pracy TPM. Między innymi Maciej Maciejewski uznał, iż Towarzystwo powinno w większym stopniu skupić się na pracy z młodzieżą. Zwrócono uwagę na zbytnie upolitycznienie "WIADOMOŚCI MSZCZONOWSKICH", czemu wyraz dali w swych wystąpieniach pp. Łukasz Koperski, Andrzej Zieliński i Zbigniew Sasin. Powołano nowe władze Towarzystwa oraz kilka zespołów rboczych. Zjazd okrelił główne zadania i cele na najbliższe 4 lata. Czas pokaże, czy TPM stanie się jedną z przewodnich sił kulturalnch w Mszczonowie, o co chcą zabiegać jego członkowie.


[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Copyright ©Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa