Ustaw jako startową
Zapisz do ulubionych
Drukuj stronę
Oficjalna strona miasta
Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa

[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Statut TPM
Działalność TPM
Członkowstwo w TPM
Historia miasta
Kalendarium
Pocztówki
Niezależne forum
Archiwum
Komunikaty

Mieszkańcy Mszczonowa i okolic wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Mszczonowa wyrażają stanowczy sprzeciw i żądają bezwzględnego zaniechania realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć planowanych w Mszczonowie na terenie gminnym i P.K.L. ‘”KERAMZYT”:
1) Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Niebezpiecznych,
2) Budowy Składowiska Odpadów z dodatkowymi kwaterami na odpady niebezpieczne i zawierające azbest.
Nie do zaakceptowania jest realizacja tego zadania w gminie która miała być ekologicznie czystą i przyjazną środowisku oraz jej mieszkańcom. Nie po to mszczonowianie ponoszą koszty eksploatacji „GEOTERMII” i ogrzewania gazem , by dla równowagi w środowisko to wprowadzać najbardziej niebezpieczne odpady przemysłowe i medyczne. Za takim rozwiązaniem nie przemawiają zarówno względy ekonomiczne a przede wszystkim względy społeczne. Nasza gmina nie jest tak biedna, by wzorem najbiedniejszych państw afrykańskich stać się śmietnikiem regionu a w przyszłości Unii Europejskiej. Jeżeli żadna z gmin wiejskich i miejskich województwa mazowieckiego a tak że miasta; Częstochowa ,Choszczno. Jaworzno nie chciały przyjąć na swój teren technologii unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych, to dlaczego władze Mszczonowa zdecydowały się na taki krok?. Mszczonów ma nikłe zasoby odpadów medycznych i niebezpiecznych i nie ma potrzeby zajmowania się tym problemem. Dlaczego informacja o konsultacjach społecznych podana została w przeddzień spotkania z mieszkańcami, w sposób pokrętny, a podjęte decyzje uzasadnione zostały manipulowanymi faktami - tekst ŻŻ z dnia 28 listopada b.r., oraz wystąpienia Pana i Prezesa Firmy EKO TOP w dniu 29.11. b.r. na spotkaniu konsultacyjnym w MOK w Mszczonowie. Dlaczego gmina która otrzymuje wyróżnienie „Gmina przyjazna inwestorom” staje się nieprzyjazna dla jej mieszkańców? Komu i za co mszczonowianie przez pokolenia będą spłacać dług wdzięczności za eksploatację ZTUOMiN oraz składowisko materiałów niebezpiecznych? Czy władze miasta analizowały w jakim stopniu ZTUOMiN i składowisko materiałów niebezpiecznych wpłyną na rozwój miasta a w szczególności na prognozowany przez firmę angielską przyrost mieszkańców Mszczonowa do 30 tysięcy? Dlaczego temat budowy na terenie gminy składowiska i spalarni materiałów niebezpiecznych i medycznych nie pojawił się w programie wyborczym burmistrza i radnych?
Protestując przeciwko lokalizacji w Mszczonowie w/w przedsięwzięć pragniemy zauważyć, że EKO TOP jest spółką prawa handlowego której celem jest maksymalizacja zysku, a nie dbanie o ochronę środowiska i zdrowie tutejszych mieszkańców.

(fragment protestu złożonego na ręce Burmistrza Mszczonowa w dniu 07.12.2006 przez przedstawicieli mieszkańców Mszczonowa)

[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Copyright ©Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa